Regulamin zakupów


Regulamin określa zasady świadczenia przez www.PolskieSklepy.pl sp. z.o.o. na rzecz Użytkowników serwisu usług polegających na umożliwieniu umieszczania ofert sprzedaży produktów,
wspierania zamawiania tych produktów przez Użytkowników.
dostarczania zamówionych produktów.
Oferta/produkt oferta produktów dostępnych w sklepie
Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła zamówienie

Sklep


Sklep stacjonarny w którym robisz zakupy produktów i ten sklep dokonuje sprzedaży.

  • Otrzymujesz paragon, fakturę itp
  • Przy sklepie jest regulamin z informacją o regulaminie zakupu swoich produktówZamawianie produktu


W momencie zamawiania produkutu pobieramy i przetwarzamy dane niezbędne do zrealizowania obioru.

  • Telefon kontaktowy aby mieć kontakt i przekazany sklepowi
  • Adres e-mail na potrzeby potwierdzenia zamówienia i on zostaje na serwerze
  • Osoba tutaj dla kogo jest zamówienie, do identyfikacji
  • Adres dostawy
  • Lista zakupów i płatność
Po zrealizowaniu zamówienia Państwa dane będą anonimizowane i nie będzie do ustalenia danych osobowych.
Nie musicie Państwo zakładać konta, państwa dane nie będą nigdzie przechowywaneSprzedaż


Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia.Płatność


Dostawcy przy obiorze przesyłkiDostarczanie/odbiór


Dostarczenie przez Dostawcę pod wskazany adres

Koszt dostawy
liczymy od sumy km łącznie między sklepami i do klienta.
do kmkoszt (zł)
do 5km3,00
do 10km4,00
do 15km5,00
do 20km6,00
do 25km7,00
do 30km8,00
powyżej
30km
+2,0zł za każde
rozpoczęte 5km
powyżej
50km
tutaj nie dostarczamyAdministrator serwisu


Prowadzona jest przez
www.PolskieSklepy.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie ul. Traugutta 26, 08-430 Żelechów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS 0000857794, REGON 386899760, NIP 8262209231, której kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł (opłacony w całości) (,,wwww.PolskieSklepy.pl Sp. z o. o.").