Polityka prywatności/RODO


Od dnia 25 maja 2018 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W związku z powyższym, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przekazujemy informację na temat przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez Państwa firmie.


Informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest Witryna internetowa www.PolskieSklepy.pl, prowadzona jest przez
  wwww.PolskieSklepy.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie ul. Traugutta 26, 08-430 Żelechów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS 0000857794, REGON 386899760, NIP 8262209231, której kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł (opłacony w całości) (,,www.PolskieSklepy.pl Sp. z o. o.").
  Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO (wyrażenie zgody) i w celach marketingowch
 4. Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. Przenoszenia danych,
  4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  5. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania, zgoda zostanie cofnięta lub Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.

Pliki cookies
Strona internetowa PolskieSklepy.pl używa pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Dane zbierane w serwisie www.PolskieSklepy.pl dotyczą realizacji połączeń w Internecie i cookies. Informacje zawarte w logach systemowych są przez PolskieSklepy.pl wykorzystywane jedynie w celach technicznych, mających związek z administracją serwerami. Cookies są używane w celu stwierdzenia, czy dany użytkownik kiedykolwiek korzystał z www.PolskieSklepy.pl Wyłączenie cookies zwykle nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale może je utrudnić. Wszelkie informacje o użytkownikach są przechowywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa

Dane zbierane w serwisie www.PolskieSklepy.pl dotyczą realizacji połączeń w Internecie i cookies.
Informacje zawarte w logach systemowych są przez PolskieSklepy.pl wykorzystywane jedynie w celach technicznych, mających związek z administracją serwerami. Cookies są używane w celu stwierdzenia, czy dany użytkownik kiedykolwiek korzystał z www.PolskieSklepy.pl Wyłączenie cookies zwykle nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale może je utrudnić.
Wszelkie informacje o użytkownikach są przechowywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

W celu uzyskania bardziej wyczerpujących informacji na temat ochrony prywatności prosimy napisać pod adres: Grzegorz.Przezdziecki@PolskieSklepy.pl


Korzystając z serwisu zgadzasz się na ograniczenia związane z zastrzeżeniami prawnymi obowiązującymi w serwisie

Informujemy, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet (drogą elektroniczną) mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

PolskieSklepy.pl nie przyjmują i nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem sprzętu komputerowego czy innego mienia użytkownika, wynikające z korzystania z serwisów trzecich do których linki znajdują się na serwisie.